členů 150 / zájemců 284

Aktuality

Důležité dokumenty sdružení ULfree.net

  • Stanovy občanského sdružení schválené Ministerstvem vnitra ČR (Stáhnout RTF)
  • Provozní řád - upravuje podmínky pro připojení, práva, povinnosti a chování členů v počítačové siti sdružení. (Stáhnout RTF)
  • Finanční řád - upravuje podmínky financování sdružení a členské příspěvky. (Stáhnout RTF)
  • Žádost o členství - ve formátu XLS. Tuto žádost si po přečtení stanov a řádů sdružení, vytiskněte 2x a předejte podepsanou příslušnému správci node, případně zašlete na adresu Občanské sdružení ULfree.net, Lužická 16, 400 11 Ústí nad Labem. Jedna kopie vám bude, po zaplacení vstupního a měsíčního členského příspěvku na účet sdružení, vrácena potvrzená zpět.